źródło rss

Wspólnota religijna - pomiędzy dojrzałością społeczną a de-indywidualizacją

Opis jakiejkolwiek grupy/wspólnoty
religijnej wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Zawężenie tylko do jednej perspektywy
powoduje kaleki dyskurs, pozbawiony elementów istotnych, którego owocem są projekty wspólnotowe niebezpiecznie przesunięte w jedną stronę: albo duchowo-idealistyczną, albo psychologicznie-ziemską.

Aktualne badania psychologiczno-socjologiczne młodego pokolenia (16-25 lat), prowadzone nie tylko w Polsce, pokazują swoistego rodzaju paradoks – tęsknotę za grupą koleżeńską, w której można znaleźć poczucie bezpieczeństwa i głębokie więzi z drugim człowiekiem, przy jednoczesnym pragnieniu zachowania daleko idącej niezależności i autonomii osobowej.

Artykuł ten ukazał się drukiem w książce pt. W poszukiwaniu skutecznej pomocy
pod redakcją R. Jaworskiego, Płock 2007

czytaj dalej

Osierocone pokolenie

Ani współczesna kultura, ani sytuacja społeczno-ekonomiczna nie pomaga młodemu człowiekowi w tym, aby stał się w pełni osobą świadomą tego kim jest, zdolną do głębokiej relacji z drugim człowiekiem i zdolną do czynienia daru z siebie. Kieruje go raczej ku egoizmowi, zabawie i powierzchowności w spotkaniu z drugim, kieruje bądź do agresji bądź do bezradności.

Jest jednak druga strona tego medalu – głęboka tęsknota w młodych za podstawowymi wartościami takimi jak: miłość, prawda, dobro, autentyzm i prostota.

czytaj dalej