źródło rss

Nadużycia seksualne w Kościele a problematyka "formy życia" i gier językowych w ujęciu Wittgensteina

Rzymskie Sympozjum
Towards Renewal and Healing, zorganizowane przez Papieski Uniwersytet Gregoriański(PUG) w Rzymie poświęcone problematyce nadużyć seksualnych
wzbudziło we mnie pytanie o postawę przełożonych w Kościele wobec tego karygodnego zjawiska. Można je sformułować w ten sposób: Jak pojąć to, co utrudnia, a czasem uniemożliwia biskupowi / przełożonemu zakonnemu „stanąć po stronie” ofiary nadużycia seksualnego w Kościele? Co utrudnia rozumienie i przyjęcie tego, co mówi ofiara oraz „wczucie się” w jej cierpienie. Nierzadko spotkanie ofiary z kościelnym przełożonym i próba opowiedzenia mu tego, co się wydarzyło w nadużyciu seksualnym staje się dla ofiary przyczyną re-traumatyzacji.[1]

czytaj dalej

Nadużycie seksualne w Kościele - historia spotkania

To taka wprawka filozoficzna dotycząca nadużyć seksualnych w Kościele napisana po sympozjum, które odbyło się w Rzymie w Uniwersytecie gregoriańskim, w lutym 2012 roku.  Jest to próba spojrzenia na zjawisko nadużycia seksualnego w świetle filozofii dialogu, a oparta na świadectwie dwóch ofiar: Ewy Ostrowskiej i Marie Collins.

czytaj dalej

Dojrzałe przeżywanie seksualności przez celibatariuszy

Seksualność w ogóle, a już tym bardziej celibatariusza popularnie najczęściej kojarzy się ze spełnieniem, lub też brakiem spełnienia w płaszczyźnie fizycznej czy genitalnej. Czy tak mamy postrzegać? Czy jest to wystarczające?

 

poniższy artykuł był drukowany w jesiennym biuletynie SPCh w 2011 roku.

czytaj dalej

Dojrzałe przeżywanie celibatu

Trudno człowiekowi zakochać się w idei. Można jedynie w człowieku lub Bogu.
Nie istnieje celibat czy dziewictwo/czystość konsekrowana a-seksualna.

czytaj dalej