źródło rss
wydrukuj | pobierz pdf

Więcej o mnie

Wykształcenie i doświadczenie zdobywa się w czasie. W moim przypadku było to tak:

estem psychologiem o specjalizacji z seksuologii i terapeutą, pracuję pod superwizją. Studia psychologiczne (magisterskie i doktoranckie) ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dyplom uzyskałam w 1989 r. Ukończyłam też dwuletnie Studium Psychoterapii SPCh.

Studia podyplomowe z seksuologii klinicznej ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w latach 2007-2010. Odbyłam również staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie.

Ponadto w 2007 r. uczestniczyłam w Kursie Wprowadzającym do NEST Group Programme i uzyskałam certyfikat I stopnia a w 2008 r. w specjalistycznym szkoleniu na mediatora, po którym uzyskałam uprawnienia do prowadzenia mediacji. Ukończyłam również Podyplomowe Studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w standardach europejskich w SGH w Warszawie.

Jestem członkiem: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (SPCh)

Od grudnia 2012 roku do końca 2018 r byłam przewodniczącą Oddziału katowickiego SPCh

Zakończyłam studia doktoranckie w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Od kilku lat zajmuję się tematyką wykorzystania seksualnego.

W 2013 roku byłam Projekt Manager grupy polskiej w szkoleniu e-learningowym Centrum Ochrony Dzieci (http://elearning-childprotection.com/).

Aktualnie jestem zastępcą dyrektora Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie, a przede wszystkim pracuję w gabinecie psychologicznym w Katowicach.