źródło rss
wydrukuj | pobierz pdf

Więcej o mnie

Wykształcenie i doświadczenie zdobywa się w czasie. W moim przypadku było to tak:

Jestem psychologiem o specjalizacji z seksuologii i terapeutą, pracuję pod superwizją. Studia psychologiczne (magisterskie i doktoranckie) ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dyplom uzyskałam w 1989 r. Ukończyłam też dwuletnie Studium Psychoterapii SPCh.

Studia podyplomowe z seksuologii klinicznej ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w latach 2007-2010. Odbyłam również staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie.

Ponadto w 2007 r. uczestniczyłam w Kursie Wprowadzającym do NEST Group Programme i uzyskałam certyfikat I stopnia a w 2008 r. w specjalistycznym szkoleniu na mediatora, po którym uzyskałam uprawnienia do prowadzenia mediacji. Ukończyłam również Podyplomowe Studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w standardach europejskich w SGH w Warszawie.

Jestem członkiem: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (SPCh), Laboratorium WIĘZI – Instytutu Analiz Społecznych i Dialogu.

Od grudnia 2012 roku jestem przewodniczącą Oddziału katowickiego SPCh

Aktualnie jestem doktorantką IV roku filozofii w Akademii Ignatianum w Krakowie. Temat pracy doktorskiej, którą zamierzam podjąć będzie dotyczył zjawiska nadużyć seksualnych, dlatego też będzie to praca interdyscyplinarna.

Od kilku lat zajmuję się tematyką nadużyć seksualnych zarówno od strony teoretycznej, jak i prowadzenia terapii ofiar i sprawców. Od września 2013 jestem Projekt Manager grupy polskiej w szkoleniu e-learningowym Centrum Ochrony Dzieci (http://elearning-childprotection.com/).

Aktualnie jestem zastępcą dyrektora Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie